"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 13 Tháng 7, 2020 - 21:41

Trường Chính trị nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học cấp tỉnh “Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre”

Sáng ngày 14 tháng 02 năm 2020, Trường Chính trị Bến Tre tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học cấp tỉnh “Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre” do Trường Chính trị chủ trì, đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng chủ nhiệm đề tài.

Đề tài nhằm đánh giá việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp cơ sở (kể cả người hoạt động không chuyên trách) trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong thời gian qua, rút ra những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để tìm kiếm những giải pháp hợp lý, khoa học, hiệu quả cho việc thực hiện trong những năm sắp tới. Qua đó, lựa chọn, đề xuất hướng sắp xếp, bố trí phù hợp để thực hiện công tác sắp xếp bố trí cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Đồng chí Cao Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị chủ trì buổi nghiệm thu.

 

 

Nguyễn Thị Nguyên
Phòng QLĐT và NCKH

 

Tin khác