Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)!

Thứ năm, 26 Tháng 11, 2020 - 14:18

Trường Chính trị Bến Tre tham gia Lớp Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên tại hệ thống Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 09-13/11/2020. Nội dung chương trình chú trọng bổ sung, cập nhật những thông tin, kiến thức về định hướng nghiên cứu khoa học Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025; tổng quan phương pháp nghiên cứu khoa học, các phương pháp định tính, định lượng trong nghiên cứu khoa học; kinh nghiệm công bố các bài báo quốc tế. Báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các chuyên gia về phương pháp nghiên cứu được đào tạo ở nước ngoài và có kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thực hiện tiêu chí nghiên cứu lý luận gắn với thực tiễn, lớp đã có chuyến đi nghiên cứu thực tế về Di tích quốc gia đặc biệt An Toàn Khu Định Hóa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ ở và làm việc trong kháng chiến kiến quốc thời kỳ 1946-1954, đây cũng là nơi thành lập Trường Đảng Trung ương mang tên lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc năm 1949 (Làng Luông, xã Bình Thành, ATK Định Hóa) - tiền thân của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh./.

Toàn cảnh lễ bế giảng

 

 

Nguyễn Thị Ninh
Phòng QLĐT và NCKH

Tin khác