"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 21 Tháng 7, 2019 - 18:23

Trường Chính trị Bến Tre tham gia cùng đoàn khảo sát của Tỉnh ủy làm việc tại xã Bình Khánh Tây về thực hiện NQ số 02 - NQ/TU và Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về việc sáp nhập 2 xã Bình Khánh Đông và Bình Khánh Tây

Đúng 13 giờ 30 phút ngày 08 tháng 4 năm 2019, đoàn khảo sát của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, cùng đi với đoàn còn có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Trường Chính trị, Thường Trực Huyện ủy huyện Mỏ Cày Nam có mặt xã Bình Khánh Tây.

Nội dung làm việc: Khảo sát việc thực hiện đề án sáp nhập 2 xã Bình Khánh Đông và Bình Khánh Tây thành xã Bình Khánh theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/4/2016 của Tỉnh ủy khóa X về “tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Đề án 02-ĐA/TU ngày 28/9/2018 của Tỉnh ủy về “sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Bến Tre theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và phương án sổ 3903/PA-UBND ngày 23/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, ấp, khu phố giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2030. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam ban hành kế hoạch số 2967/KH-UBND ngày 29/11/2018 về việc xây dựng đề án sáp nhập xã Bình Khánh Đông và xã Bình Khánh Tây, sáp nhập các ấp thuộc xã Bình Khánh Tây trên địa bàn huyện năm 2019.

Lãnh đạo lưu ý về việc sắp xếp nhân sự, lắng nghe ý kiến phát biểu của từng cán bộ, công chức, những tâm tư, nguyện vọng sau khi sáp nhập. Hầu hết cán bộ, công chức đều có tinh thần, thái độ đúng đắn phù hợp với chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy. Một số đồng chí tại địa phương nêu thêm ý kiến đề xuất là cần có chế độ, chính sách tốt hơn để tạo động lực cho cán bộ, công chức cấp xã.

Trên tinh thần đó, thay mặt đoàn khảo sát, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam phát biểu ý kiến chỉ đạo trong thời gian tới. Trước hết, đồng chí biểu dương tinh thần về công tác tổ chức buổi khảo sát chu đáo, có báo cáo đầy đủ của Huyện ủy. Sau đó, đồng chí hoan nghênh tinh thần nổ lực, phấn đấu không mệt mỏi của toàn thể cán bộ, công chức của hai xã mặc dù tới đây phải sáp nhập thành một. Đồng chí động viên tinh thần, thái động đối với cán bộ, công chức hãy an tâm công tác, vì nhân dân phục vụ...

Qua chuyến thực tế cùng với đoàn khảo sát của Tỉnh ủy, bản thân và các đồng chí của Trường Chính trị thấy rất có ý nghĩa trong việc bổ sung kiến thức thực tiễn vào công tác giảng dạy. Góp phần quan trọng trong nghiên cứu phục vụ đề tài khoa học cấp tỉnh mà Trường đã đăng ký thực hiện.

Đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

ThS. Trần Văn Hòa
Phó Trưởng Khoa Lý luận cơ sở.

Tin khác