Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ tư, 8 Tháng 2, 2023 - 23:12

Trường Chính trị Bến Tre tổ chức tọa đàm “Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021) và 80 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo sự nghiệp cách mạng (28/01/1941 - 28/01/2021)”

Sự kiện ngày 05/6/1911 Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho con đường giải phóng dân tộc Việt Nam và sự kiện Bác trở về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam càng khẳng định sự đúng đắn khi Bác lựa chọn sang Châu Âu tìm con đường cứu nước cho dân tộc mình. Ngày 16 tháng 11 năm 2021, nhằm kỷ niệm và tuyên truyền, nhắc nhở các thế hệ giảng viên, viên chức của nhà trường ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường Chính trị Bến Tre tổ chức tọa đàm “Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021) và 80 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo sự nghiệp cách mạng (28/01/1941 - 28/01/2021)”. Thông qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, bồi đắp niềm tin đối với Đảng, Bác Hồ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của giảng viên, viên chức Trường Chính trị, đặc biệt là thế hệ trẻ trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Nguyễn Thị Nguyên
Phòng QLĐT và NCKH

Tin khác