"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 21 Tháng 7, 2019 - 01:21

Trường Chính trị Bến Tre tổ chức Tọa đàm “Học thuyết C. Mác – Những giá trị lý luận và thực tiễn”.

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2018 được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt và nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh C. Mác, chiều ngày 13/6/2018, Trường Chính trị Bến Tre tổ chức Tọa đàm cấp Trường với chủ đề “Học thuyết C. Mác – Những giá trị lý luận và thực tiễn” do ThS. Nguyễn Thành Phương, Trưởng khoa Lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chủ trì, nhằm tưởng nhớ, khẳng định những đóng góp của C. Mác trong xây dựng nên hệ thống lý luận cách mạng và khoa học, là kim chỉ nam, vũ khí tinh thần sắc bén, soi sáng sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới trong cuộc đấu tranh xóa bỏ áp bức, bóc lột.

Tham dự Tọa đàm có ThS. Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng; giảng viên các khoa và giảng viên kiêm chức của các phòng chuyên môn. Phát biểu chỉ đạo buổi Tọa đàm, ThS. Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng yêu cầu làm rõ những nội dung cốt lõi như sau:

Một là, nâng cao hơn nữa nhận thức giá trị lý luận và thực tiễn của học thuyết C. Mác;

 Hai là, làm sáng tỏ vận dụng những giá trị lý luận và thực tiễn của học thuyết C. Mác của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong hoạch định đường lối, chính sách trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội;

Ba là, đề xuất vận dụng nội dung của học thuyết C. Mác để bổ sung vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và định hướng nghiên cứu khoa học ở Trường Chính trị Bến Tre trong thời gian tới.

Tọa đàm nhận được hơn 8 bài tham luận và nhiều ý kiến thảo luận của các giảng viên, tập trung vào những nội dung cốt lỗi của tư tưởng C. Mác: Về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Đấu tranh giai cấp; Lý luận hình thái kinh tế - xã hội; Thời kỳ quá độ từ tư bản chủ nghĩa lên cộng sản chủ nghĩa; Tư tưởng của C. Mác về Đảng và xây dựng Đảng; Tư tưởng của C. Mác về Tôn giáo dưới chủ nghĩa xã hội; Về học thuyết giá trị thặng dư… Qua đó, khẳng định làm sáng tỏ những giá trị lý luận và thực tiễn của học thuyết C. Mác, đồng thời đề xuất vận dụng vào thực tiễn công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng bài giảng; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và nâng tầm giảng viên đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới./.

Đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo Tọa đàm

Quang cảnh buổi Tọa đàm

 

Ngô Tấn Lộc
Phòng TC-HC-QT

Tin khác