"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 18 Tháng 10, 2019 - 14:08

Trường Chính trị Bến Tre tổ chức sơ tuyển giảng viên năm 2019

Nhằm tuyển dụng người có năng lực, trình độ và phương pháp giảng dạy để bổ sung nguồn giảng viên đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục và đạt 75% trong tổng số biên chế của Trường Chính trị. Sáng ngày 05 tháng 7 năm 2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức nhà trường đã tổ chức sơ tuyển giảng viên năm 2019.

Căn cứ quy trình tuyển dụng viên chức, ý kiến phê duyệt của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và yêu cầu tiêu chuẩn vị trí cần tuyển. Có 07 ứng viên tham dự tuyển thực hiện nội dung bài giảng tự chọn trong chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành năm 2017.

Sau thời gian chuẩn bị, mỗi ứng viên thực giảng trước Hội đồng tuyển dụng và các giảng viên của Trường trong thời gian 30 phút. Sau buổi giảng, Hội đồng tuyển dụng họp nhận xét, đánh giá về khả năng, phương pháp diễn giảng, phong cách và triển vọng bồi dưỡng trở thành giảng viên. Hội đồng tuyển dụng đề xuất Đảng ủy, Ban Giám hiệu chọn 02 ứng viên đạt kết quả cao, và chờ khi có kết luận đủ điều của cơ quan có thẩm quyền về quan hệ lịch sử chính trị thực hiện quy trình tuyển dụng trở thành viên chức tập sự của Trường./.

Ứng viên dự tuyển thực hành giảng dạy trước Hội đồng tuyển dụng.

 

Ngô Tấn Lộc
Phòng TC, HC, TT, TL

Tin khác