"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 13 Tháng 7, 2020 - 21:03

Trường Chính trị Bến Tre tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Chiều ngày 11 tháng 02 năm 2020, Trường Chính trị Bến Tre tổ chức buổi nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Nghiên cứu bổ sung, nội dung, chương trình phần học “Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước” dành cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện hệ đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính do ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thương làm chủ nhiệm đề tài và Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công ở Trường Chính trị Bến Tre hiện nay do ThS. Võ Thị Thúy Liễu làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm 09 thành viên do đồng chí Cao Văn Dũng, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị làm Chủ tịch Hội đồng.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thương, giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật và ThS. Võ Thị Thúy Liễu, Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu - Chủ nhiệm của 02 đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung, giải pháp cơ bản của đề tài.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, đồng chí Cao Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của các Ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng; đồng thời, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của 02 đề tài khoa học, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu, thực hiện đề tài. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị 02 nhóm nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng và đại biểu dự buổi nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài, sớm đưa kết quả nghiên cứu của đề tài vào áp dụng trong thực tiễn.

Kết quả chấm điểm, đánh giá và xếp loại của Hội đồng nghiệm thu cho 02 Đề tài đều đạt yêu cầu.

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thương, Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt các nội dung nghiên cứu trước Hội đồng đánh giá, nghiệm thu

ThS. Võ Thị Thúy Liễu, Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt các nội dung nghiên cứu trước Hội đồng đánh giá, nghiệm thu.

 

Ngô Tấn Lộc
Phòng TC, HC, TT, TL.

Tin khác