"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 26 Tháng 5, 2019 - 08:57

Trường Chính trị Bến Tre tổ chức mở Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy, Thành ủy và tương đương quản lý (đối tượng 4) theo Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị

Thực hiện quy định số 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về “chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”, Công văn số 499-CV/TU ngày 25/10/2016 của Tỉnh ủy Bến Tre về tiếp tục cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Trường Chính trị phối hợp với các huyện ủy, Thành ủy Thành phố Bến Tre và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng và thực hiện Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng từ ngày 14 tháng 5 năm 2018 đến hết tháng 6 năm 2018 cho đội ngũ cán bộ thuộc đối tượng 4 ở các huyện, Thành phố Bến Tre, các sở ban, ngành tỉnh.
Lớp bồi dưỡng được các báo cáo viên là thành viên Ban Giám hiệu, giảng viên có kinh nghiệm của Trường, các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh truyền đạt, bồi dưỡng, cập nhật thông tin, bổ sung những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Lớp học diễn ra trong 5 ngày, học viên sẽ được học tập, thảo luận 9 chuyên đề với các nội dung: Nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay; đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; những vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng hiện nay; những vấn đề mới trong việc cải cách hành chính và xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức địa phương ở Việt Nam hiện nay; những vấn đề mới trong đường lối, chính sách xây dựng, phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng và nhà nước Việt Nam hiện nay; chiến lược quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; những vấn đề mới trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay.
Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng trong tháng 5 và 6 năm 2018, Trường sẽ mở 12 lớp, trong đó, huyện Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam mở 01 lớp với 80 học viên; huyện Mỏ Cày Bắc mở 01 lớp với 141 học viên, Chợ Lách mở 01 lớp; huyện Bình Đại mở 01 lớp với 119 học viên; huyện Châu Thành 02 lớp với 186 học viên; huyện Giồng Trôm đã mở 02 lớp vào ngày 14 và 21/5/2018 với 176 học viên; huyện Ba Tri mở 01 lớp với 187 học viên; thành phố Bến Tre mở 01 lớp với 150 học viên; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Công an tỉnh mở 02 lớp với 200 học viên. Các lớp ở huyện được mở tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, các lớp Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và thành phố Bến Tre được mở tại Trường Chính trị./.
Đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị;
đồng chí Võ Văn Phê, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng
nhân dân huyện Giồng Trôm dự lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật
kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ
 Huyện ủy Giồng Trôm quản lý, lớp thứ nhất
Đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị trao giấy chứng nhận
cho học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý 
thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Giồng Trôm quản lý, lớp thứ nhất
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL

Tin khác