"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 1 Tháng 6, 2020 - 13:21

Trường Chính trị Bến Tre họp mặt công chức, viên chức và người lao động đầu năm học 2018-2019

Trong không khí phấn khởi chào đón năm học mới, tiếp nối những thành quả quan trọng mà Trường đã đạt được trong năm học 2017 -2018, sáng ngày 01 tháng 8 năm 2018, đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì buổi họp mặt công chức, viên chức và người lao động đầu năm học 2018-2019. Đồng chí Hiệu trưởng đã biểu dương tinh thần thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả chủ trương “tăng tốc” của Tỉnh ủy, hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm học qua, đồng thời phát động phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2018, với quyết tâm mỗi cán bộ, viên chức sẽ là nhân tố tích cực “tăng tốc”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, làm việc hiệu quả, nghiêm túc, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2018. 

Họp mặt công chức, viên chức và người lao động đầu năm học 2018-2019
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL

Tin khác