"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 23 Tháng 1, 2019 - 21:24

Trường Chính trị Bến Tre được công nhận Đơn vị học tập

Chiều ngày 16/01/2018, Hội Khuyến học tỉnh Bến Tre tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Công văn 1733/UBND-KGVX của UBND tỉnh về việc triển khai mô hình “Đơn vị học tập” năm 2017 và trao giấy công nhận danh hiệu “Đơn vị học tập” năm 2017.
 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước trao giấy công nhận cho 17 đơn vị

Đây là một trong những phong trào hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và căn cứ Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; căn cứ Quyết định số 448/QĐ-KHNV ngày 01 tháng 02 năm 2015 của Hội Khuyến học Việt Nam ban hành “Bộ tiêu chí và Hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn/bản/ấp/tổ dân phố hoặc tương đương và “Đơn vị học tập” ở cơ sở thuộc xã quản lý giai đoạn 2016 - 2020; căn cứ Công văn số 1733/UBND-KGVX của UBND tỉnh về việc triển khai mô hình “Đơn vị học tập” trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Theo báo cáo của đồng chí Đặng Thị Hoa, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bến Tre đánh giá qua thời gian thực hiện, có 27 đơn vị đăng ký, trong đó có 17 đơn vị được công nhận “Đơn vị học tập” của đợt 1 đạt tỷ lệ 62,96% so với số đăng ký đầu năm với số điểm cao nhất là 90, thấp nhất  là 85 điểm. Trường Chính trị đạt 90 điểm, là 1 trong 17 đơn vị công nhận danh hiệu.
Học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập là xu thế tất yếu của thời đại. Quan điểm chỉ đạo Giáo dục và Đào tạo thế kỷ XXI là: Ai cũng được học hành; công nông trí thức hóa; dân tộc thông thái. Việc xây dựng “Đơn vị học tập” tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang là một hoạt động mang ý nghĩa to lớn, thiết thực.
Năm 2018 là năm thứ 02 tiếp tục triển khai mô hình “Đơn vị học tập” trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị trong tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện đồng bộ tiêu chí “Đơn vị học tập” trong cán bộ, công chức, viên chức đơn vị theo hướng dẫn của Hội Khuyến học tỉnh. Đăng ký phấn đấu thực hiện đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị học tập” từ tháng 01/2018 đến tháng 11/2018 tự chấm điểm các tiêu chí gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo 448/QĐKHVN của tỉnh xem xét, thẩm định trình UBND tỉnh quyết định công nhận. Đối với các đơn vị đã đạt năm 2017 thì năm 2018 tiếp tục tự chấm điểm xét đơn vị đạt năm thứ 02 và 02 năm liền để Hội Khuyến học tỉnh ghi vào sổ vàng “Đơn vị học tập”.
Hưởng ứng hoạt động trên, trong năm 2018, Trường Chính trị Bến Tre tiếp tục đăng ký “Đơn vị học tập” và kêu gọi mỗi công chức, viên chức, người lao động nhà trường tiếp tục phát huy những mặt mạnh năm 2017, khắc phục một số mặt tồn tại để cơ quan đạt danh hiệu cao nhất. Tuy nhiên để đạt những thành công phải bằng sự thống nhất ý chí, đồng tâm hợp lực và phát huy tinh thần hăng hái tự học, tự rèn, nâng cao trình độ của cá nhân, gia đình, dòng họ dựa trên các tiêu chí “Đơn vị học tập” được ban hành./.
 
Nguyễn Thị Yến
Trưởng Khoa Dân vận

Tin khác