"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 24 Tháng 3, 2018 - 03:52

Thông báo về việc viết bài đăng website chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trường Chính trị tỉnh Bến Tre (1947-2017) và 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (1982-2017)