"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 22 Tháng 9, 2018 - 06:57

Thông báo về việc Hệ thống vấn đề ôn thi tốt nghiệp, Lớp TC LLCT-HC huyện Thạnh Phú

Thông báo về việc Hệ thống vấn đề ôn thi tốt nghiệp, Lớp TC LLCT-HC huyện Thạnh Phú. Xem nội dung Hệ thống vấn đề ôn thi tốt nghiệp trong tệp đính kèm.

Văn bản đính kèm: 

Tin khác