"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 7, 2018 - 00:22

Thông báo về việc Hệ thống vấn đề ôn thi tốt nghiệp, Lớp Đào tạo nguồn chức danh Trưởng Công an xã, thị trấn khóa 5

Thông báo về việc Hệ thống vấn đề ôn thi tốt nghiệp, Lớp Đào tạo nguồn chức danh Trưởng Công an xã, thị trấn khóa 5. Xem nội dung thông báo trong tệp đính kèm.

Văn bản đính kèm: 

Tin khác