"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 23 Tháng 11, 2017 - 18:07

Thông báo về việc Hệ thống vấn đề ôn thi tốt nghiệp, Lớp Đào tạo nguồn chức danh Trưởng Công an xã, thị trấn khóa 5