"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 29 Tháng 3, 2020 - 10:04

Thông báo về việc cho học viên Trường Chính trị nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Cô-rô-na gây ra