"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 13 Tháng 7, 2020 - 20:27

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch học tập 02 lớp Trung cấp LLCT-HC hệ tập trung và các lớp Trung cấp LLCT-HC hệ không tập trung ở các huyện.