"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 24 Tháng 1, 2020 - 16:22

Thông báo Lịch thi lại tốt nghiệp các lớp: TCLLCT-HC GD24, huyện Mỏ Cày Bắc, huyện Giồng Trôm (Ngày thi 17/01/2020)