"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 19 Tháng 9, 2019 - 07:33

Thông báo kết quả chấm điểm học tập và thi giảng, tuyển dụng viên chức năm 2019.

Thông báo kết quả chấm điểm học tập và thi giảng, tuyển dụng viên chức năm 2019. Xem nội dung thông báo trong tệp đính kèm.

Văn bản đính kèm: 

Tin khác