"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2019 - 02:11

Thông báo ôn thi, thi tốt nghiệp, nộp đề án và bảo vệ đề án tốt nghiệp Lớp Cao cấp LLCT C17 Bến Tre, khóa học 2017-2018