"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 21 Tháng 7, 2019 - 18:15

Tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên công đoàn

Sáng ngày 04 tháng 4 năm 2018, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Chính trị tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên công đoàn đối với  Lê Thị Mai Huyền, nhân viên y tế, Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị.
Dự Lễ kết nạp đoàn viên công đoàn có đồng chí Trần Trung Dung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Nguyễn Thị Yến, Chủ tịch Công đoàn; cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn; toàn thể đoàn viên công đoàn của Tổ Công đoàn Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị.
Đoàn viên công đoàn mới kết nạp Lê Thị Mai Huyền phát biểu cảm nghĩ của mình khi được trở thành đoàn viên công đoàn và hứa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia các hoạt động của công đoàn thật tốt để Công đoàn Trường luôn vững mạnh. Qua đợt kết nạp này, Công đoàn Trường đạt 100% viên chức và người lao động là đoàn viên công đoàn./.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Chủ tịch Công đoàn Trường đọc quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Chủ tịch Công đoàn Trường
trao quyết định kết nạp cho đoàn viên công đoàn
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL

Tin khác