"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 26 Tháng 5, 2019 - 08:29

Tọa đàm “Vận dụng nội dung và thành tựu của cuộc “Đồng khởi mới” vào giảng dạy phần học “Tình hình và nhiệm vụ của địa phương” tại Trường Chính trị Bến Tre”

Trong những năm gần đây, Ban Giám hiệu Trường Chính trị Bến Tre đã chủ trương tạo điều kiện và nâng cao công tác nghiên cứu khoa học của Trường, nhằm mục đích vừa phục vụ cho việc giảng dạy, đồng thời nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học của từng giảng viên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong năm. Thực hiện Kế hoạch số 394/KH-TCT ngày 09/7/2018 của Trường Chính trị Bến Tre về việc tổ chức tọa đàm cấp trường, chiều ngày 25 tháng 9 năm 2018, Trường Chính trị Bến Tre tổ chức tọa đàm “Vận dụng nội dung và thành tựu của cuộc “Đồng khởi mới” vào giảng dạy phần học “Tình hình và nhiệm vụ của địa phương” tại Trường Chính trị”.

Để buổi tọa đàm đạt kết quả tốt, đúng yêu cầu đặt ra, đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng nhà trường - chủ trì buổi tọa đàm đề nghị các đại biểu phát biểu tập trung các nội dung: Làm rõ căn cứ, cơ sở của cuộc “Đồng khởi mới” để thấy được ý nghĩa, giá trị của cuộc Đồng khởi năm 1960, thông qua các nghị quyết, chủ trương và chương trình hành động của Tỉnh ủy về cuộc “Đồng khởi”; những thành tựu nổi bật, những mô hình tiêu biểu trong thực hiện cuộc “Đồng khởi mới”; những vấn đề thực tiễn đang đặt ra ở tỉnh Bến Tre hiện nay về vấn đề “Đồng khởi khởi nghiệp”, “phát triển doanh nghiệp” và “Đồng khởi thoát nghèo”; đề xuất các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cuộc “Đồng khởi mới” hiện nay. Các đại biểu đã tập trung thảo luận xoay quanh các nội dung: Bến Tre, quê hương Đồng khởi; phát huy tinh thần “Đồng khởi” năm 1960 trong cuộc “Đồng khởi mới” hiện nay; nội dung của cuộc “Đồng khởi mới”; “Đồng khởi khởi nghiệp” - Những vấn đề thực tiễn đặt ra; “Phát triển doanh nghiệp” và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra ở tỉnh Bến Tre; những thành tựu cơ bản và bài học kinh nghiệm của “Đồng khởi mới”; những mô hình nổi bật của cuộc cuộc “Đồng khởi mới” hiện nay; giải pháp đẩy mạnh thực hiện cuộc “Đồng khởi mới” hiện nay.

Buổi tọa đàm, với 8 tham luận, tuy không nhiều nhưng là một tài liệu quý để giảng viên có thể nghiên cứu, tham khảo trong giảng dạy phần học “Tình hình và nhiệm vụ của địa phương” và các môn học khác có liên quan./.

Toàn cảnh buổi tọa đàm
 
Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Nguyên Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (ngoài cùng bên trái)
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL

Tin khác