"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 21 Tháng 7, 2019 - 17:58

Tọa đàm “Đánh giá công tác Dân vận chính quyền qua một năm thực hiện”

Sáng ngày 20 tháng 03 năm 2019, Trường Chính trị Bến Tre tổ chức Tọa đàm “Đánh giá công tác Dân vận chính quyền qua một năm thực hiện”. Đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trường Chính trị chủ trì buổi tọa đàm.

Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Nguyễn Thanh Phương, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Dương Phú Hưng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bến Tre; đồng chí Hà Thanh Hùng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre; đồng chí Lương Hoài Nhân, Chủ tịch UBND xã Tam Phước, huyện Châu Thành; đồng chí Trần Thị Út Tươi, Chủ tịch UBMTTQVN xã Lương Qưới, huyện Giồng Trôm, cùng lãnh đạo các phòng, khoa, giảng viên, viên chức của Trường.

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học nhà trường cho biết: Trong những năm qua, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chủ trương, chính sách về công tác dân vận.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chương trình hành động số 28-CTr/TU của Tỉnh ủy; thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, là cơ sở giúp cho đội ngũ giảng viên Trường Chính trị nhận thức đúng đắn việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới để vận dụng vào bài giảng. Qua đó, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, lý luận gắn liền với thực tiễn, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên theo quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến những điểm mới của Đảng CSVN về công tác dân vận cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay, công tác tập huấn và vận dụng tại cơ sở về dân vận chính quyền, kinh nghiệm, giải pháp nâng chất hoạt động của UBMTTQ tại cơ quan, những yêu cầu, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác MTTQ và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở…

Thông qua tọa đàm nhằm đánh giá đúng thực trạng công tác dân vận chính quyền của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2018. Từ đó, đưa ra những giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế, đề ra phương hướng thực hiện trong thời gian tới. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức, trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện giữa cán bộ lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh với đội ngũ giảng viên Trường Chính trị.

Đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch HĐKH
Trường Chính trị, Chủ trì phát biểu khai mạc buổi tọa đàm.
 

Đồng chí Nguyễn Thanh Phương, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
Phát biểu thảo luận tại buổi tọa đàm.
 
Ngô Tấn Lộc
Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu.

Tin khác