"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 19 Tháng 6, 2019 - 20:07

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Bến Tre

Ký hiệu của văn bản: 

304/QĐ-TCT
Quyết định

Cơ quan ban hành: 

Trường Chính trị

Số của văn bản: 

304

Trích yếu văn bản: 

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Bến Tre

Ngày ký văn bản: 

Thứ sáu, 14 Tháng 9, 2018 - 08:09

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Nguyễn Trúc Hạnh

Tin khác