"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 20 Tháng 2, 2019 - 19:21

Quyết định về việc ban hành Quy định đi nghiên cứu thực tế cuối khóa của học viên Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Ký hiệu của văn bản: 

QĐ-TCT
Quyết định

Cơ quan ban hành: 

Trường Chính trị

Số của văn bản: 

184

Trích yếu văn bản: 

Quyết định về việc ban hành Quy định đi nghiên cứu thực tế cuối khóa của học viên Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Ngày ký văn bản: 

Thứ hai, 21 Tháng 8, 2017 - 08:59

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Nguyễn Trúc Hạnh

Tin khác