"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 19 Tháng 6, 2019 - 20:05

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre

Ký hiệu của văn bản: 

224/QĐ-TCT
Quyết định

Cơ quan ban hành: 

Trường Chính trị

Trích yếu văn bản: 

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre.

Số của văn bản: 

224

Ngày ký văn bản: 

Thứ tư, 17 Tháng 1, 2018 - 09:35

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Nguyễn Trúc Hạnh

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre (theo các biểu đính kèm).

Tin khác