"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 30 Tháng 5, 2020 - 19:25

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Khoa Lý luận cơ sở

Ký hiệu của văn bản: 

409-QĐ/TCT
Quyết định

Cơ quan ban hành: 

Trường Chính trị

Số của văn bản: 

409

Trích yếu văn bản: 

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Khoa Lý luận cơ sở

Ngày ký văn bản: 

Thứ tư, 31 Tháng 7, 2019 - 14:25

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Nguyễn Trúc Hạnh

Tin khác