Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Thứ hai, 27 Tháng 6, 2022 - 07:14

Quán triệt Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Quy định số 57-QĐ/TW của Ban Bí thư

Chiều ngày 31/3/2022, thực hiện Kế hoạch số 80-KH/ĐUK ngày 11/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối,  Đảng ủy Trường Chính trị tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII và Quy định số 57-QĐ/TW của Ban Bí thư đến toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động Trường Chính trị.

Chủ trì Hội nghị và trực tiếp triển khai nội dung là đồng chí Dương Quốc Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị.

Tại Hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy đã quán triệt sâu sắc một số nội dung cụ thể:

1. Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

2. Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.

3. Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị.

Trong quá trình triển khai nghị quyết, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã phân tích làm rõ tầm quan trọng, những điểm mới của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên theo quan quan điểm lãnh đạo của Trung ương giai đoạn hiện nay. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh yêu cầu toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động nghiêm túc chấp hành, nhất là đối với đảng viên là giảng viên cần vận dụng vào công tác chuyên môn góp phần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ tư, khóa XIII.

Đ/c: Dương Quốc Hoàng, Bí thư Đảng ủy quán triệt Kết luận số 21-KL/TW,
Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
và Quy định số 57-QĐ/TW của Ban Bí thư.
 
Ảnh: Tấn Lộc.
ThS. Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng

Tin khác