"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 16 Tháng 9, 2019 - 01:44

Phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế dịch tả lợn Châu Phi” tại xã Quới Thành, huyện Châu Thành.

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế dịch tả lợn Châu Phi; Công văn số 1320-CV/TU, ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre và Công văn số 280/HĐND-TH, ngày 29/5/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư.

Sáng ngày 31/5/2019, tại trụ sở UBND xã Quới Thành, huyện Châu Thành, đồng chí Dương Quốc Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Bến Tre, được Tỉnh ủy phân công, theo dõi, hỗ trợ xã đã tiến hành phổ biến, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế dịch tả lợn Châu Phi” cho cán bộ, công chức xã. Trên cơ sở đó, Cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đến toàn thể đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để chủ động thực hiện tốt việc phòng, chống, khống chế dịch tả heo Châu Phi./.

Đồng chí Dương Quốc Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị,
phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư
tại trụ sở UBND xã Quới Thành.
 
Ngô Tấn Lộc
Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu.

Tin khác