Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Thứ hai, 27 Tháng 6, 2022 - 06:42

Phát biểu kết luận tọa đàm “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Trường Chính trị Bến Tre”

Thạc sĩ Nguyễn Trúc Hạnh
Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị

 

Buổi tọa đàm “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Trường Chính trị Bến Tre” không chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của nhà trường mà ý nghĩa thực tiễn sâu sắc là nhằm góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ Trường Chính trị Bến Tre trong sạch, vững mạnh.
Xuất phát từ yêu cầu đó, các bài tham luận, ý kiến phát biểu thảo luận của đại biểu đã tập trung đánh giá những mặt được, chưa được, đặc biệt thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ nhà trường trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp khắc phục hạn chế tồn tại để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp với tình hình thực tế của từng chi bộ.  
1. Những hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Trường Chính trị Bến Tre thời gian qua
- Thực hiện chưa đầy đủ và nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, trong sinh hoạt chi bộ còn nặng về công tác chuyên môn.
- Chi ủy họp chưa đều, việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt còn giản đơn.
- Chưa quan tâm tổ chức thường xuyên sinh hoạt chuyên đề.
- Phát huy dân chủ, khơi gợi ý kiến thảo luận của đảng viên, thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình chưa thực sự tốt.
- Nội dung, hình thức sinh hoạt còn đơn điệu, chưa thu hút người tham gia sinh hoạt.
- Vai trò người đứng đầu chủ trì, điều hành sinh hoạt chi bộ chưa được tốt, thiếu đầu tư cho công tác Đảng, chưa trăn trở với chất lượng chi bộ mình.
2. Một số nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Trường Chính trị Bến Tre
2.1. Đối với vai trò, trách nhiệm của Chi ủy, Bí thư chi bộ
- Nâng cao nhận thức, nghiên cứu, nắm chắc và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.
- Chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt: Đầy đủ các bước, nội dung theo quy định nhưng không dàn trải mà chọn trọng tâm, trọng điểm, tùy vào tình hình thực tế của chi bộ, phải đảm bảo các nội dung sau:
+ Triển khai đầy đủ, kịp thời chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám hiệu.
+ Thông tin những vấn đề thời sự cần thiết.
+ Đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đề ra phương hướng nhiệm vụ mới: Cần phân biệt kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của chính quyền để tránh sa đà vào công tác chuyên môn.
+ Dành thời gian thỏa đáng thảo luận, đánh giá các mặt công tác xây dựng chi bộ, đảng viên: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình gắn với kiểm tra, giám sát, soi rọi 27 biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII cũng như việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chú trọng đến việc nắm bắt dư luận, diễn biến tư tưởng của đảng viên thật cụ thể, có vấn đề gì phát sinh ở đảng viên nào? bộ phận nào? để làm công tác tư tưởng, phê bình, kiểm điểm, chấn chỉnh kịp thời và chính xác.
- Trong điều hành sinh hoạt: Phải biết phát huy dân chủ, khơi gợi ý kiến của đảng viên, đặc biệt chú ý đảng viên trẻ còn nhút nhát, rụt rè. Tuyệt đối tránh dân chủ hình thức mà phải thật sự lắng nghe và tôn trọng ý kiến đảng viên - nếu đúng thì sẵn lòng tiếp thu, nếu chưa đúng thì giải thích làm rõ.
Đối với đảng viên trẻ, có thể đặt hàng nội dung cần phát biểu để đảng viên trẻ chuẩn bị, rèn luyện cách nói, tính dạn dĩ nhằm nâng cao bản lĩnh của người đảng viên.
+ Người chủ trì phải linh hoạt xử lý tình huống phát sinh trong điều hành sinh hoạt (đối với những đảng viên “cá biệt”). Khi kết luận, phải thể hiện quan điểm rõ ràng, dứt khoát, định hướng cho đảng viên về tư tưởng, về nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Đặc biệt, phải gương mẫu đi đầu trong tự phê bình; mạnh dạn, bản lĩnh, kiên quyết, trung thực, khách quan trong phê bình, không nể nang, né tránh nhưng với một tấm lòng rộng mở, cái tâm trong sáng, động viên, giải thích thấu tình đạt lý để thuyết phục, xây dựng đồng chí; truyền cảm hứng về nhận thức và hành động cho đội ngủ đảng viên.
- Quan tâm đổi mới nội dung, hình thức trong sinh hoạt, lựa chọn nội dung chuyên đề phù hợp để triển khai sinh hoạt trong chi bộ ngoài những sinh hoạt chuyên đề do Đảng ủy tổ chức.
2.2. Trách nhiệm đảng viên
- Nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ.
- Nhận thức và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đảng viên; phải có tình cảm, nhiệt huyết, gắn bó với chi bộ; thấy trách nhiệm đối với việc xây dựng chi bộ, xây dựng đồng chí.
+ Đối với chi bộ: Thảo luận đóng góp nhiệm vụ chung của chi bộ, bản thân phải trung thực tự phê bình, tự rèn, giữ gìn phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt trách nhiệm cá nhân để góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.
+ Xây dựng đồng chí: Cần phải trung thực, mạnh dạn, thẳng thắn đóng góp ý kiến với tinh thần giúp đỡ, xây dựng. Tuyệt đối tránh hai khuynh hướng cực đoan: Một là, nể nang, thiên vị, tình cảm chủ quan bênh vực bao che cái sai; hai là, phê bình với cái tâm không trong sáng, không lợi dụng phê bình để công kích, hạ bệ đồng chí.
2.3. Vai trò của Đảng ủy
- Đảng ủy phải quan tâm theo dõi, đánh giá tình hình và định hướng sinh hoạt các chi bộ; nắm bắt sâu sát nội bộ, tình hình từng chi bộ để lãnh đạo chấn chỉnh kịp thời khi phát sinh vấn đề.
- Đảng ủy viên trực tiếp tham gia sinh hoạt cùng chi bộ phải sinh hoạt nghiêm túc, có trách nhiệm truyền đạt thông tin cần thiết một cách thông suốt đến từng đảng viên chi bộ; đóng góp ý kiến, định hướng vai trò lãnh đạo điều hành của chi ủy, bí thư, kịp thời xử lý và báo cáo Đảng ủy những vấn đề phát sinh trong nội bộ chi bộ. Có như thế, chi bộ sẽ ý thức tự điều chỉnh về nội dung, hình thức sinh hoạt, đảm bảo nghiêm túc, bài bản hơn.
Với những nhiệm vụ giải pháp trên, tùy vào chức năng nhiệm vụ của mình, từng chi bộ vận dụng thực hiện để nâng cao một cách đồng bộ chất lượng sinh hoạt chi bộ, hướng đến mục tiêu Đảng bộ đã đề ra “xây dựng Đảng bộ Trường Chính trị Bến Tre trong sạch, vững mạnh”./.

Tin khác