"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 19 Tháng 6, 2019 - 20:13

Những nhiệm vụ trọng tâm của Trường Chính trị Bến Tre trong năm 2019

Chiều ngày 05 tháng 01 năm 2019, Trường Chính trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2018 về hoạt động của đảng bộ và cơ quan, phương hướng hướng nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy nhà trường - Chủ trì Hội nghị gợi ý các đảng viên, viên chức và người lao động tập trung thảo luận cần xoáy sâu những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện Nghị quyết năm qua để tìm ra các nguyên nhân, giải pháp khắc phục triệt để, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019, góp phần xây dựng đảng bộ vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Qua buổi Hội nghị, với sự thảo luận nghiêm túc của đảng viên, viên chức, người lao động nhà trường. Đồng chí Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy - Chủ trì Hội nghị chỉ đạo tập trung thực hiện tốt các nội dung:

Đối với các chỉ tiêu Nghị quyết biểu quyết cần bổ sung bình chọn gương điển hình, các chi bộ cần quyết tâm thực hiện. Từng cá nhân, tập thể chi bộ phải quan tâm khắc phục hạn chế triệt để trong năm 2019, xác định nguyên nhân từ đâu, từ cá nhân đảng viên hay từ chi bộ. Yêu cầu tất cả đảng viên, viên chức và người lao động phải năng động, trách nhiệm hơn  để tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của đảng bộ, cơ quan và mỗi cá nhân đồng ý biểu quyết bằng hình thức giơ tay về việc cam kết không vi phạm, 100% thống nhất cam kết thực hiện.

Năm 2018 triển khai thực hiện nhiệm vụ khá trọn vẹn, có sự chuyển biến tích cực so với năm 2017, trong đó đạt được những kết quả rất quan trọng kể cả lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng bộ cũng như nhiệm vụ chuyên môn. Đó là kết quả của sự phấn đấu nỗ lực của cả tập thể, trong đó không chỉ là lãnh đạo Ban Giám hiệu, Đảng ủy,  đội ngũ cán bộ chủ chốt trưởng, phó các phòng, khoa, mà còn là kết quả của sự phấn đấu của từng đồng chí đảng viên, viên chức và người lao động cùng cộng đồng trách nhiệm. Đây vừa là niềm vui lớn nhất của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và đối với từng đồng chí cũng đều có chung cảm xúc, vui trong niềm vui chung. Những kết quả đạt được cụ thể trên từng nhiệm vụ:

Về công tác xây dựng Đảng, nổi bậc nhất là tình hình tư tưởng trong nội bộ cơ bản ổn định, xây dựng và giữ gìn được khối đoàn kết thống nhất, tương trợ giúp đỡ nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt, không có đảng viên vi phạm; đã chấm đứt được tình trạng đơn thư khiếu kiện, tố cáo nặc danh như trước đây. Nguyên nhân đạt được là do biết phát huy được dân chủ trong nội bộ, biết tháo gỡ “điểm nghẽn” về mặt thông tin, tạo được thông tin thông suốt từ trong lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và vai trò điều hành, quản lý của các trưởng, phó phòng, khoa trong thực hiện nhiệm vụ; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua các đợt học tập quán triệt nghị quyết, các buổi thông tin thời sự, và đặc biệt là các đợt sinh hoạt chuyên đề. Đó là những ưu điểm rất nổi bật, thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đồng thời Đảng ủy cũng đã lãnh đạo hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên đạt những kết quả rất quan trọng, được cấp trên đánh giá vững mạnh.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, thực hiện vượt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt năm 2018. Trong đó, Đảng bộ đã tập trung phối hợp với Ban Giám hiệu để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Trường như nâng chất đội ngũ giảng viên, đổi mới phương pháp giảng dạy, thi đánh giá kết quả học tập, bổ sung những chuyên đề thực tiễn vào nội dung chương trình giảng dạy, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong quản lý học viên,… từng bước đi vào nền nếp, đã tạo đượcuy tín, thương hiệu của Trường Chính trị đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh.

Đối với công tác tổ chức cán bộ, bước đầu đã triển khai phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của Trường, quá trình thực hiện ổn định được tư tưởng nội bộ; quan tâm tuyển dụng bổ sung biên chế tạo nguồn giảng viên, khắc phục tình trạng hẩng hụt giảng viên trong nhiều năm qua; Đảng ủy phối hợp Ban Giám hiệu đã chỉ đạo rà soát, sắp xếp, bố trí lại một số chức danh ở một số bộ phận, qua đó phát huy được năng lực, sở trường của mỗi cá nhân, từ đó góp phần thực hiện nhiệm vụ đi vào nền nếp, nâng cao chất lượng hoạt động.

Tuy nhiên, trong từng mặt, từng lúc, từng nơi, từng bộ phận, từng cá nhân vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần phải quan tâm làm ảnh hưởng đến chất lượng của tập thể, trong đó có thể quan tâm: Tình trạng trên nóng dưới lạnh, sự “tăng tốc” không đồng bộ, sự thiếu đầu tư phấn đấu của một số cá nhân đặc biệt là giảng viên, chưa bình chọn được gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… mà mỗi đảng viên, viên chức và người lao động đều phải tự mình lắng đọng suy nghĩ về trách nhiệm của mỗi cá nhân.

Đối với năm 2019, ngoài sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, từng cá nhân, tập thể chi bộ phải quan tâm khắc phục những hạn chế trong năm 2018, tìm ra nguyên nhân vì sao? và đưa ra những giải pháp khắc phục. Đồng chí cũng yêu cầu từng cá nhân, từng tập thể chi bộ cần quan tâm khắc phục những hạn chế, phải năng động hơn, tích cực hơn để tạo sự chuyển biến tích cực, đồng thời đồng chí cũng lưu ý:

Thứ nhất, quan tâm xây dựng đảng bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 với các chỉ tiêu, nhiệm vụ hội nghị đã thống nhất biểu quyết, tập trung lực lượng quyết tâm thực hiện. Ngoài giải pháp về công tác giáo dục chính trị tư tưởng mà Đảng ủy, chi bộ thực hiện, mỗi đảng viên, viên chức và người lao động cần tự làm tốt công tác tư tưởng cho mình, tự tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt.

Thứ hai, quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch đã được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt, trong đó lưu ý các đảng viên, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ của mình cần bám vào quy chế đặc biệt là các quy chế liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mình. Đặc biệt, năm 2019 tổ chức bộ máy của Trường thay đổi trực thuộc Tỉnh ủy, các bộ phận khoa, phòng trong thực hiện nhiệm vụ phải tiếp cận và thực hiện đúng theo quy định mới, không làm theo lối mòn dẫn đến sai sót.

Khắc phục yếu kém về nghiên cứu khoa học, cần nâng cao chất lượng, tiến độ, sự đồng bộ trong thực hiện. Tập trung lực lượng quyết tâm hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh đã đăng ký trong năm 2019.

Thứ ba, Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, duy trì hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy vai trò của Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong các phòng trào của cơ quan, giữ vững danh hiệu trong năm qua./.

Toàn cảnh Hội nghị
Ban Giám hiệu chủ trì Hội nghị
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL

Tin khác