Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Chủ nhật, 22 Tháng 5, 2022 - 17:03

Nghiệm thu thành công đề tài “Hành trình Tổng Bí thư Lê Duẩn ở Bến Tre và những đóng góp đối với cách mạng Bến Tre, cách mạng miền Nam”

Chiều ngày 31 tháng 12 năm 2021, Trường Chính trị tổ chức nghiệm thu đề tài “Hành trình Tổng Bí thư Lê Duẩn ở Bến Tre và những đóng góp đối với cách mạng Bến Tre, cách mạng miền Nam” do ThS. Nguyễn Thị Nga, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng làm chủ nhiệm. Đề tài đã hệ thống hóa hành trình của Tổng Bí thư Lê Duẩn ở Bến Tre từ tháng 11/1955 đến tháng 7/1956, tổng kết giá trị lý luận và thực tiễn từ những chỉ đạo của đồng chí đối với phong trào cách mạng ở Bến Tre tạo nên thành công cuộc Đồng khởi năm 1960, những kinh nghiệm rút ra và ý nghĩa đối với cách mạng Bến Tre, cách mạng miền Nam. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tinh thần nghiên cứu của nhóm thực hiện đề tài, đây là đề tài nghiên cứu về lịch sử. Kết quả đánh giá, đề tài được xếp loại đạt.

Quang cảnh buổi nghiệm thu đề tài

 

Nguyễn Thị Nguyên
Phòng QLĐT và NCKH

Tin khác