Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh Bến Tre lần thứ XI: “Dân chủ -Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”!

Thứ tư, 28 Tháng 10, 2020 - 18:45

Lịch viết khóa luận tốt nghiệp (từ ngày 14/10 đến 09/11/2020) và Thi tốt nghiệp (ngày 29, 30/10/2020) Lớp TCLLCT-HC GD27