"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 19 Tháng 4, 2018 - 17:01

Lịch viết khóa luận tốt nghiệp Lớp TCLLCT-HC GD20, từ 16/01 đến 08/2/2018