"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 2 Tháng 4, 2020 - 00:51

Lịch viết khóa luận tốt nghiệp Lớp TCLLCT-HC C38 (Điều chỉnh), từ ngày 05/9 đến 01/10/2019

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C38

Năm học: 

2019

Danh sách môn học: 

Viết Tiểu luận tốt nghiệp, Thi tốt nghiệp

Lịch viết khóa luận tốt nghiệp Lớp TCLLCT-HC C38 (Điều chỉnh), từ ngày 05/9 đến 01/10/2019

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác