"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 13 Tháng 12, 2018 - 06:53

Lịch viết báo cáo thực tế, Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại, từ 11/6 đến 18/6/2018

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Đang cập nhật...

Lịch viết báo cáo thực tế, Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại, từ 11/6 đến 18/6/2018

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác