"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 21 Tháng 9, 2018 - 01:46

Lịch Thi tốt nghiệp và Tổng kết bế giảng Lớp TC LLCT-HC C32 (từ 19/10 đến 29/11/2017)