"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 18 Tháng 2, 2018 - 10:28

Lịch Thi tốt nghiệp và Tổng kết bế giảng Lớp TC LLCT-HC C32 (từ 19/10 đến 29/11/2017)