"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 18 Tháng 10, 2019 - 13:54

Lịch thi tốt nghiệp Lớp TCLLCT-HC ngành Thi hành án dân sự và TPBT, từ ngày 24, 25/10/2019

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC ngành THA DS

Năm học: 

2019

Danh sách môn học: 

Viết Tiểu luận tốt nghiệp, Thi tốt nghiệp

Lịch thi tốt nghiệp Lớp TCLLCT-HC ngành Thi hành án dân sự và TPBT, từ ngày 24, 25/10/2019

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác