"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 13 Tháng 7, 2020 - 20:43

Lịch thi tốt nghiệp Lớp TCLLCT-HC Khối Doanh nghiệp năm 2018, từ ngày 21, 22/11/2019