"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 13 Tháng 7, 2020 - 21:45

Lịch thi tốt nghiệp Lớp TCLLCT-HC huyện Mỏ Cày Bắc, từ ngày 28, 29/11/2019