"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 1 Tháng 4, 2020 - 21:52

Lịch thi tốt nghiệp Lớp TCLLCT-HC huyện Mỏ Cày Bắc, từ ngày 28, 29/11/2019

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện MCB

Năm học: 

2019

Danh sách môn học: 

Viết Tiểu luận tốt nghiệp, Thi tốt nghiệp

Lịch thi tốt nghiệp Lớp TCLLCT-HC huyện Mỏ Cày Bắc, từ ngày 28, 29/11/2019

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác