"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ ba, 18 Tháng 12, 2018 - 18:27

Lịch Thi tốt nghiệp Lớp TCLLCT-HC huyện Ba Tri (Ngày thi 18, 19/12/2018)