"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 17 Tháng 10, 2018 - 10:40

Lịch thi tốt nghiệp Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại (Ngày thi 19, 20/9/2018)