"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 19 Tháng 4, 2018 - 17:07

Lịch Thi tốt nghiệp Lớp TC LLCT-HC C33 (từ 26/12 đến 27/12/2017)