"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 18 Tháng 8, 2018 - 07:15

Lịch thi Tốt nghiệp Lớp TC LLCT-HC B23 (Ngày 28, 29/3/2018)