"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 18 Tháng 8, 2018 - 07:20

Lịch Thi tốt nghiệp (Điều chỉnh) Lớp TC LLCT-HC C33 (từ 27/12 đến 28/12/2017)