"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 16 Tháng 7, 2020 - 08:19

Lịch thi lại, thi sau Lớp TCLLCT-HC huyện Mỏ Cày Bắc, từ ngày 04/11 đến 06/11/2019