"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 13 Tháng 12, 2018 - 06:47

Lịch thi lại, thi sau Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại (Ngày 15, 16/8/2018)

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Lịch thi lại

Lịch thi lại, thi sau Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại (Ngày 15, 16/8/2018)

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác