"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 23 Tháng 4, 2018 - 16:50

Lịch thi lại Tốt nghiệp Lớp TC LLCT-HC GD21 (Ngày 23, 24/4/2018)