Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Thứ hai, 27 Tháng 6, 2022 - 07:17

Lịch thi hết phần học: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở + Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC C43 (Ngày 17/11/2020 + 24/11/2020)