"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 29 Tháng 3, 2020 - 09:09

Lịch nghiên cứu thực tế và viết thu hoạch Lớp TCLLCT-HC huyện Mỏ Cày Bắc, từ ngày 19/9 đến 30/9/2019

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện MCB

Năm học: 

2019

Danh sách môn học: 

Báo cáo thực tế

Lịch nghiên cứu thực tế và viết thu hoạch Lớp TCLLCT-HC huyện Mỏ Cày Bắc, từ ngày 19/9 đến 30/9/2019

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác