Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2022)!

Thứ tư, 18 Tháng 5, 2022 - 01:21

Lịch nộp Tiểu luận Phần học:Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính nhà nước và Tình hình và nhiệm vụ của địa phương, Lớp TC LLCT-HC huyện Giồng Trôm

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm

Danh sách môn học: 

Viết Tiểu luận tốt nghiệp, Thi tốt nghiệp

Năm học: 

2021

Lịch nộp Tiểu luận Phần học:Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính nhà nước và Tình hình và nhiệm vụ của địa phương, Lớp TC LLCT-HC huyện Giồng Trôm

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác