Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ năm, 27 Tháng 1, 2022 - 01:16

Lịch nộp Tiểu luận Phần học: Nghiệp vụ công đảng ở cơ sở và Tình hình và nhiệm vụ của địa phương, Lớp TC LLCT-HC GD29

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC GD29

Danh sách môn học: 

Viết Tiểu luận tốt nghiệp, Thi tốt nghiệp

Năm học: 

2021

Lịch nộp Tiểu luận Phần học: Nghiệp vụ công đảng ở cơ sở và Tình hình và nhiệm vụ của địa phương, Lớp TC LLCT-HC GD29

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác